PROGRAM

Dzień 1


8:30 - 9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:15 - 9:30

Otwarcie konferencji i powitanie przez: 

Casper Haring CEO, European Conferences United

9:30 - 11:10

#CEOs: Talk


9:30 - 10:10

Cyfrowe przywództwo : Siła napędowa w biznesie eCommerce

 • Główne cele w działaniach eCommerce
 • Transformacja cyfrowa w organizacjach
 • Przyszłe obszary inwestycji w eCommerce

10:10 - 10:50

Zachowanie konsumenta podczas i po COVID

 • Zaobserwowane zmiany we wzorcach zachowań zakupowych podczas COVID
 • Postrzeganie przez kupujących zakupów online jako łatwe pod względem wygody i dostępności
 • Czy nawyki zakupów online pozostaną po COVID? Co wskazują obecne trendy?

10:50 - 11:10

Wystąpienie Partnera

11:10 - 11:30

Przerwa kawowa

11:30 - 12:50

eCommerce bez granic/ eCommerce transgraniczny

11:30 - 12:10

Międzynarodowy eTrade: kluczowe przeszkody operacyjne do pokonania

 • Lokalizacja doświadczeń klientów (customer experence)
 • Logistyka w wysyłkach zagranicznych
 • Zgodność z międzynarodowymi przepisami handlowymi / Biurokracja

12:10 - 12:50

CrossBoder Marketing: Skalowanie sprzedaży globalnej

 • Dostosowywanie marki: Lokalizacja marki
 • Platformy eCommerce: czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze kanałów mediów społecznościowych
 • Influencerzy: Czy to pomaga?

12:50 - 13:30

Przerwa obiadowa i czas na networkingPlease select the parallel session of your interestDzień 2 


8:30 - 9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:15 - 9:30

Otwarcie 2 dnia konferencji przez: 

Casper Haring CEO, European Conferences United

9:30 - 10:50

Omnichannel & D2C

9:30 - 10:10

Zarządzanie Customer life time value (LTV) świecie Phygital

 • Łączenie świata fizycznego i wirtualnego, które obszary biznesowe muszą być zintegrowane
 • Mapowanie omnichannel customer journey - co należy wziąć pod uwagę.
 • Główne punkty zapalne do usunięcia w środowisku omnichannel

10:10 - 10:50

D2C: wzrost i przyspieszenie w świece post COVID

 • Gwiazdy sprzedaży: kategorie, które sprzedają się bardzo dobrze w Internecie
 • Subskrypcje: przyszłość D2C ?
 • Social commerce i D2C: jak budować kampanie online

10:50 - 11:10

Wystąpienie Partnera

11:10 - 11:30

Przerwa na kawę

11:30 - 12:50

Platformy Marketplace w Polsce

11:30 - 12:10

Amazon wchodzi do Polski

 • Kto zyska, kto straci ?
 • Partner czy konkurent ?- jak to widzą sieci handlowe
 • Czy monopol Allegro zostanie złamany ?

12:10 - 12:50

Marketplaces - maksymalizacja sprzedaży

 • Top Marketplaces w Polsce
 • Co brać pod uwagę przy wyborze platformy marketplace
 • Platformy marketplace i ekspansja globalnaPlease select the parallel session of your interest